FANDOM


DEClan Key

Sở hữu Clan Key cho phép ngời chơi vào Clan Dojo. Blueprint của Clan Key sẽ nhận được sau khi gia nhập một clan bất kỳ và phải chế tạo nó trong Foundry tại Liset trước khi họ muốn vào Dojo.

Bất kỳ thành viên nào cũng có thể vô/mời người khác vào Clan Dojo của mình. Nếu bạn chưa chế tạo Clan Key nhưng vẫn cố vào Clan Dojo của Clan mình thì bạn sẽ luôn bị đẩy ra lại Liset.

Cách sở hữu

Khi gia nhập hoặc tạo một Clan, blueprint của Clan Key sẽ tự động có trong Foundry và người chơi phải chế tạo nó. Chỉ cần chế tạo một lần là bạn có thể xài để ra vô Dojo bất kỳ lúc nào cho tới khi bạn rời khỏi Clan. Tuy nhiên gia nhập clan mới hoặc vào lại Clan cũ thì bạn vẫn phải chế tạo lại Clan Key.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
1.500
Morphics64
1
PolymerBundle64
500
Ferrite64
500

Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 10
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A

Lỗi

  • Khi được mời vào một Clan thì Clan Key sẽ tự động có trong Foundry cho dù ngời chơi có đồng ý thư mời hay không, tuy nhiên nó sẽ mất nếu người chơi không đồng ý thư mời.
  • Gia nhập một Clan sẽ tự động từ chối bạn vào Dojo của Clan đó nếu bạn không tạo Clan Key, người khác invite vào cũng không được luôn.

Xem thêm