FANDOM


Clans là một đám ô hợp tập trung lại với nhau để phá làng phá xóm, hay ảo tưởng gọi mình là băng đảng và có tên bang hội lẫn mật danh các thứ, băng đảng hoạt động khá giống với một nhóm nhỏ nhưng với quy mô cao hơn. Có một cái Fan Site Kit có thể tải về để giúp các quản lý clan tổ chức website của mình tốt hơn. Kit này bao gồm renders, banners và vài thứ khác.

Advantages (Lợi ích)

Bài viết chính: Clan Dojo

Dojo là đạo trưởng của mỗi Clan, có thể gọi nó là căn cứ chính có thể sử dụng bởi tất cả thành viên của clan đó. Dojo là một chỗ cần thiết trong việc sử dụng ResearchTrading.

Research

Bài viết chính: Research

Research là các thành tưu nghiên cứu phải được khởi động từ quản lý clan và đóng góp tài nguyên từ các thành viên tại Dojo. Việc này nhằm mở khóa các bản vẽ đặc biệt không thể kiếm được ở những nơi khác (ngoại trừ mua tại Market bằng Platinum).

Trading

Bài viết chính: Trade System

Clan có thể đặt một cái Trading Posts tại Dojo của họ để dùng trong việc giao dịch giữa người chơi (còn gọi là Trade System).

Dark Sectors

Bài viết chính: Dark Sectors

Clan có thể sử dụng Orokin Lab tại Dojo để chế tạo Solar Rails, một cây cầu để hướng thẳng đến Dark Sectors trong lúc tranh giành địa bàn.

Bất kỳ Tenno khởi động Solar Rail phải trả một lượng thuế (clan-tax) bao gồm Creditstài nguyên trong lúc làm nhiệm vụ tại Dark Sector. Ngược lại, người chơi sẽ nhận được một số booters trong Dark Sector, thường là Creditstài nguyên. Hiện tại thì không thể đặt Solar Rail tại Dark Sector.

Joining/Creation (Gia nhập/tạo Clan)

Create clan

Việc gia nhập Clan phải thông qua thư mời từ quản trị của Clan và người được mời phải đồng ý thư mời.

Có thể tạo Clan riêng bằng cách chọn tab communication, sau đấy chọn mục "Clan". Trong mục đấy có thể chọn "Start your own clan". Clan của bạn sẽ được tạo sau khi bạn nhập tên phù hợp cho nó.

Nếu người chơi là Warlord của clan, trong mục "Communication", "Clan" và nhấp vào tên của bạn rồi chọn "Leave" thì nó sẽ xóa Clan.

Clan Tier

Clans được chia theo nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ của clan sẽ có những số lượng khác nhau như tăng giới hạn số lượng thành viên. Đồng thời nó cũng làm tăng số lượng tài nguyên cần thiết dùng cho research, cơ chế này được sử dụng để mang lại tính công bằng giữa những clan đông và những clan ít người chơi.

Clan Tier có thể tăng cấp bằng việc xây dựng Barracks tại Dojo. Việc tăng cấp Clan Tier phải hoàn thành xây dựng Barracks trước khi bạn muốn lên Tier kế.

Theo Update 18, hiện nay có thể giảm cấp độ của clan, việc này giúp ích cho những clan đã lỡ lên Tier cao hơn nhưng không đủ người chơi để đóng góp tài nguyên vào Clan.

Bảng dưới đây thể hiện từng Tier của Clan, số lượng người chơi tối đa và số lượng Barracks cần thiết

Clan Tier Multiplier

Như đã đề cập ở mục Clan Tier, mội tier sẽ làm tăng thêm số lượng nguyên liệu dùng cho research, xây dựng và trang trí[citation needed]. Cơ chế này được sử dụng để mang lại tính công bằng giữa những clan đông và những clan ít người chơi.

Để có thể giải thích đơn giản và dễ hiểu hơn thì tạm gọi việc gia tăng nguyên liệu là Clan Tier Multiplier, hoặc Tier Multiplier. Mỗi Tier cao hơn sẽ được tính bằng việc lấy Tier thấp nhất là Ghost và nhân một số cố định để cho ra giá trị của Tier cao hơn.

Phía dưới đây là danh sách ví dụ cho Tier Multiplier với mỗi Tier. Xem thêm ở Clan Tier để xem giá trị thực của nó.

  • Ghost Tier - Tất cả các tài nguyên cần thiết cho một research hoặc xây dựng được tính dựa trên Tier này
  • Shadow Tier - Cần 30,000Credits64 credits để research một món đồ có giá trị gốc là 10,000Credits64.
  • Storm Tier - Cần Ferrite64 6,000 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Ferrite64 600.
  • Mountain Tier - Cần Salvage64 19,500 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Salvage64 650.
  • Moon Tier - Cần Circuits64 50,000 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Circuits64 500.

Alliances

AllianceEmblem
Bài viết chính: Alliance

Những băng đảng khác nhau có chung sở thích đê tiện với nhau thường gộp lại để tạo ra một Liên Minh Dam Dang. Một liên minh thường chứa tối đa 4000 thằng côn đồ, không quan trọng nó là tập hợp của bao nhiêu băng đảng. Những băng đảng này thường chia sẻ Vault với nhau, và thường kéo băng đi đánh lộn tại Dark Sector.

Ranks and Roles (Cấp bậc và vai trò)

Clans Rank and Roles

Ranks and Roles

Có 8 cấp bậc trong một clan, thường thì những cấp bậc này được phân chia bởi quản lý của clan. Một người chơi được thăng cấp bậc hay gọi là Promote có thể sử dụng thêm những tính năng khác trong clan. Sau Update 9 thì Warlord có thể đổi tên cấp bậc trong Clan.

Chủ clan hoặc nguười tạo ra clan sẽ mang cấp bậc Warlord và có thể sử dụng tất cả các tính năng của Clan.

Role Descriptions (Miêu tả tính năng)

Bảng dưới đây là những tính năng có thể kích hoạt hoặc thay đổi cho mỗi cấp bậc bởi Warlord.

Default Role Assignments(Vai trò gốc của thứ hạng)

Những vai trò này được để y chang như bảng phía dới khi mới tạo clan, và Warlord có thể thay đổi chúng.

Clan Emblem (Huy hiệu)

Bài viết chính: Clan Emblem

Clan Emblem là một huy hiệu mà người chơi có thể mua tại Market để tạo ra hình ảnh của clan logo trên vai của Warframe. Cũng có thể dùng cho SentinelKubrow