FANDOM


Cipher

Thiết bị sử dụng một lần để tự động hack cho các thiết bị.

—Miêu tả trong game
Để tìm hiểu thêm về minigame, xem Hacking.

Cipher là vật phẩm hỗ trợ để tự động hack/giải mã cho các thiết bị của Grineer/Corpus khi ngời chơi vô tình kích hoạt báo động. Một lần chế tạo ra được 1 hoặc 10 cái cipher tùy thuộc vào loại blueprint sử dụng.

Sỡ hữu

  • Blueprint chế tạo Cipher được bán trong Market tại mục Gear với giá 500‍ Credits64 cho loại nhỏ và 250,000‍ Credits64 cho gói 10 cái. Blueprint có thể tái sử dụng và sẽ không mất khi chế tạo.

+1x Cipher

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
100
Ferrite64
400
Salvage64
400


Thời gian: 1 min
Rush: Platinum64 1
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: Credits64500


+10x Cipher

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
9.000
Ferrite64
3.600
NanoSpores64
3.600


Thời gian: 1 min
Rush: Platinum64 1
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: Credits64250.000

Ghi chú

  • Sau Update 10, thay vì có thể mua thẳng Cipher bằng Credit thì người chơi phải chế tạo chúng.
  • Mỗi lần trong game sẽ hiển thị tối đa 200 Cipher cho dù bạn có nhiều hơn đi nữa thì số này cũng không thay đổi và bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 200 cái trong 1 game.
  • Có thể dùng Cipher để hoàn thành Mastery Rank Test từ 4 lên 5.
  • Trong lúc hack có thể nhấn Y để tự động xài.
  • Cipher không thể sử dụng lên các bảng khóa quan trọng (ví dụ như cái trong data vaults), đôi lúc trong Trials hoặc Sorties.

Ngoài lề

  • Cipher là thuật toán để giải mã và mã hóa.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên