FANDOM


Loại Kubrow này sẽ tước vũ khí của kẻ địch và thu nhật chiến lợi phẩm .

Notes

  • Chesa Kubrow là giống Kubrow thứ năm được thêm vào Warframe. Nó lần đầu tiên được nhắc tới trong Devstream 52. Nó là một Kubrow nhặt chiến lợi phẩm, có vai trò giống như Carrier Sentinels.
  • Chesa icon sẽ cho thấy Kubrow đăng giữ vật phẩm trong khi đang đi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên