FANDOM


Cephalon SudaCephalon Suda
4.png
.

Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất định cho các Syndicates khác .

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 Genius (Thiên tài) Nova Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Wise (Thông thái) Glaive Prime Blade 200.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Intelligent (Thông minh) Orokin Catalyst 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi Shield<Lớn> cho đồng đội
2 Intriguing (Tham vọng) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Competent (Tài năng) 2 Control Module 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Người mới) 500 Circuits 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
-- Neutral (Trung lập) Forma 50.000 Credits <không có>
-1 Debris (Kém cỏi) Orokin Catalyst 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Scavenger Drone
-2 Waste (Vô giá trị) <không có> <không có> Bị săn bởi tiểu đội Eximus Scavenger Drone

Phần thưởng

Cephalon Reward.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên