FANDOM


Z-2Cephalon Suda
4
.

Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất định cho các Syndicates khác .

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 Genius (Thiên tài) Nova Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Wise (Thông thái) Glaive Prime Blade 200.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Intelligent (Thông minh) Orokin Catalyst 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi Shield<Lớn> cho đồng đội
2 Intriguing (Tham vọng) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Competent (Tài năng) 2 Control Module 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Người mới) 500 Circuits 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
-- Neutral (Trung lập) Forma 50.000 Credits <không có>
-1 Debris (Kém cỏi) Orokin Catalyst 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Scavenger Drone
-2 Waste (Vô giá trị) <không có> <không có> Bị săn bởi tiểu đội Eximus Scavenger Drone

Phần thưởng

Cephalon Reward