FANDOM


CapacitanceWarframe Augment Mod dành cho Volt chuyển đổi phần trăm sát thương gây ra bởi Overload thành các tấm khiên, chia cho hắn và đồng minh.

Chỉ số

Rank Shield Bonus Cost Conclave
0 3% 6 C5
1 4% 7 C5
2 5% 8 C8
3 7% 9 C10


Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên