FANDOM


Calm & FrenzyWarframe Augment Mod dành cho Equinox hỗ trợ lan truyền hiệu ứng của Rest & Rage. Kẻ địch bị giết khi bị ảnh hưởng Rest & Rage lan sang các kẻ địch khác ở gần chúng , tăng thêm một lượng thời gian còn lại.

Chỉ số

Rank Range Duration Cost Conclave
0 2m 40% 6s C5
1 3m 60% 7s C5
2 4m 80% 8s C8
3 5m 100% 9s C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt đến cấp độ Maxim của Arbiters of HexisFlawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên