FANDOM


Edit Tab

Đa số Warframe blueprints có thể mua từ Market bằng Credits. Khi mua bằng cách này Tenno bắt buộc phải kiếm Chassis, Helmet, Systems từ nhiệm vụ Assassination và một số lượng Orokin Cells để chế tạo tại Foundry. Prime Warframe blueprints thường rớt từ Orokin Void và không thể mua từ Market.

Một khi Tenno đã có bluprint và tất cả các bộ phận cần thiết, họ có thể bắt đầu chế tạo Warframe. Việc chế tạo mất 72 giờ và tốn hàng nghìn credits. Chế tạo có thể tăng tốc bằng Platinum6450. Tenno chế tạo Warframe mới cần có túi trang bị dư ra để có thể chứa Warframe mới, có thể mua với giá Platinum6420.

Alternate Helmets

Warframe Alternate Helmets

Đa số các Warframe đều có nhiều loại mũ khác nhau để thay đổi ngoại hình và trong vài trường hợp là thay đổi chỉ số. Helmets có thể mua tại market với giá Platinum6475 hoặc blueprint có thể tìm từ Alerts. Nhà phát hành Digital Extremes khẳng định rằng các loại Helmet từ Alerts hiện nay không còn có thể thay đổi chỉ số nữa; tuy nhiên các loại Helmet vẫn còn chỉ số được đổi tên thành Arcane Helmets.

Một số loại mũ không thể bán.

Prime Warframe Blueprints

Hiện tại có 11 Prime Warframes đã được thêm vào game cà có thể chế tạo bằng blueprints: Ash Prime, Ember Prime, Frost Prime, Loki Prime, Mag Prime, Nova Prime, Nyx Prime, Rhino Prime, Trinity Prime, Saryn Prime, và Volt Prime.

Resource Quantity
Salvage64 Salvage 500
AlloyPlate64 Alloy Plate 350
OrokinCell64 Orokin Cell 1
Neurode64 Neurodes 2
Credits64 Credits 20,000
Build Time 12 hours
Rush Build Platinum64 25