FANDOM


Blink BlinkIcon
ENERGY
25
KEY
1
Blink
Itzal Archwing di chuyển thức thời đến một khoảng không khác, đồng thời thoát khỏi việc bị nhắm bởi kẻ thù.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:7 / 10 / 12 / 15 giây
Khoảng cách:160 / 240 / 320 / 400 m (khoảng cách di chuyển)
80 / 120 / 160 / 200 m (khoảng cách làm choáng)

  • Itzal di chuyển tức thời 160 / 240 / 320 / 400 meters theo hướng người chơi nhìn. Và kẻ thù đúng trong phạm vi 80 / 120 / 160 / 200 meters sẽ bị choáng trong 7 / 10 / 12 / 15 giây.
    • Power Duration ảnh hưởng đến thời gian choáng của kẻ thù.
    • Power Range ảnh hưởng đến khoảng cách di chuyển và phạm vi gây choáng.
    • Blink bị giới hạn bởi hướng nhìn vì nó không thể nhảy qua các vật thể chắn.
    • Nếu vô tình nhắm vào kẻ thù hoặc vật thể thì Blink sẽ dừng trước mục tiêu một khoảng.
  • Sử dụng kỹ năng này sẽ tránh được tia điện của Temporal Dreg.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên