FANDOM


Blaze là một Nightmare mod tăng cả mức tổn thương chính và tổn thương Heat b Heat cho các loại súng săn(Shotgun) ở rank cao nhất.

Thông số

Rank Damage Heat Damage Điểm Mod Conclave
0 +15% +15% 6 C5
1 +30% +30% 7 C5
2 +45% +45% 8 C8
3 +60% +60% 9 C10

Lưu ý

  • Mod có thể cộng dồn với Point BlankVicious Spread để thêm cho súng 240% tổng số sát thương.
  • Blaze có hiệu quả hơn về số điểm mod so với Point Blank ở rank 3 và Incendiary Coat rank 3 cộng với nhau.
  • 60% loại tổn thươngHeat b Heat cũng sẽ được tính vào 60% tổng số sát thương được tăng, làm cho số Heat btăng lên là 96%.
  • Blaze có khả năng drop cao hơn nhiều mod khác trong Nightmare Mode.

Bộ sưu tập

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên