FANDOM


Bladed Rounds là uncommon mod dành so súng trường Critical damage khi ngắm trong một thời gian ngắn sau khi giết kẻ địch .

Chỉ số

Rank Crit Damage Duration Cost Conclave
0 +20% 1.5s 4 C1
1 +40% 3s 5 C1
2 +60% 4.5s 6 C1
3 +80% 6s 7 C1
4 +100% 7.5s 8 C1
5 +120% 9s 9 C1

Ghi chú

  • +120% buff sát thương Crit áp dụng thêm vào. Có nghĩa, cơ bản 2x crit multiplier với max Vital Sense và Bladed Rounds sẽ trở thành 6.8x.

Gợi ý

  • Mod này là mod lý tưởng dành cho các vũ khí có crit chance cơ bản cao, như Soma, Vectis, Amprex, Tonkor, etc.

Media

Patch History

See also


Bản mẫu:AcolyteModsNav

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên