FANDOMDùng sóng âm để tấn công và để phát hiện mục tiêu, Banshee rất thích hợp với lối chơi lén lút và có khả năng làm cả vai trò tấn công lẫn hỗ trợ.

Đây là Banshee, lén lút và dao động.

Không ai để Banshee vào trong góc, Tenno. Yếu tố bất ngờ là dâu hiệu của nàng.

Ngày ra mắt Ngày 18 tháng 3 năm 2013

Banshee là Warframe mang sức mạnh của âm thanh. Banshee dùng sóng âm để đánh dấu kẻ địch và chỉ ra điểm yếu, bãi bỏ âm thanh tiếng súng bắn ở môi trường xung quanh , và thậm chí phát ra rung động để đánh ngã kẻ địch. Banshee xuất hiện vào Update 7.0.

Bản thiết kế của Banshee ở Tenno Lab trong Dojo và đã được nghiên cứu. Bản thiết kế cũng yêu cầu phải nghiên cứu các phần của nó.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25,000
Helmet
1
Chassis
1
Systems
1
OrokinCell64
1
Time: 72 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: Platinum64 225 Blueprint Price: N/A
Helmet
Credits64
15,000
Circuits64
150
NeuralSensor64
1
PolymerBundle64
200
Salvage64
500
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Chassis
Credits64
15,000
Morphics64
1
Ferrite64
900
Rubedo64
50

Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15,000
ControlModule64
1
Morphics64
1
Salvage64
500
Plastids64
400
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Tenno Lab Research Requirements
Blueprint
Credits64
15000
MutagenMass64
1
DetoniteInjector64
1
Fieldron64
1
OrokinCell64
1
Time: 72 hrs
Prereq: N/A
Helmet
Credits64
1,000
DetoniteInjector64
1
NeuralSensor64
1
NanoSpores64
1,000
PolymerBundle64
500
Time: 72 hrs
Prereq: Banshee
Chassis
Credits64
10,000
MutagenMass64
1
ControlModule64
1
Ferrite64
1,000
Rubedo64
500
Time: 72 hrs
Prereq: Banshee
Systems
Credits64
10,000
Fieldron64
1
Morphics64
1
Salvage64
1000
Plastids64
500
Time: 72 hrs
Prereq: Banshee
Ghost x1   Shadow x3   Storm x10   Mountain x30   Moon x100

Warframe Guides

Xem Category:Banshee Guides để đọc hướng dẫn của người chơi khác học cách chơi Warframe này.

Khác

  • Cái tên Banshee xuất phát từ sinh vật thần thoại Ailen, nó sẽ kêu la ai oán khi có ai đó sắp chết. Điều này tương ứng với sức mạnh của Warframe này tất cả đều dựa vào âm nhanh.
  • Tấm giáp gai chắn ở trên vai trái của Banshee có thể tùy chỉnh được Armor phần đó, và sẽ bị bỏ ra nếu như dùng giáp khác. Điều này khiến cho Banshee có thể đối xứng hơn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên