FANDOM


Aviator là một Exilus mod giảm tổn thương khi người chơi đang trên không.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 -5% 4 C1
1 -10% 5 C1
2 -15% 6 C2
3 -20% 7 C3

Cách lấy

  • Mod này từng là phần thưởng trong Operation Oxium Espionage cho những người lấy được 50 Oxium hoặc hơn. Hiện tại không còn cách nào khác để lấy mod ngoài Trading.
    • Trong thời gian của event, và trước update 15.7.2, Oxium chỉ rớt 1-2 cục thay vì 7-12 cục như bây giờ.

Ngoài lề

  • Zephyr được giới thiệu ngay sau khi mod được phát hành, khiến cho mod này trở thành mod đầu tiên nhắc đến các nội dung sắp tới của game.

Bộ sưu tập


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên