FANDOM


Một vũ khí chết người khi kẻ thù mất cảnh giác. Được nâng cấp thêm polarity để có thể tùy chỉnh nhiều hơn.

GIỚI THIỆU

Ngày ra mắt : Ngày 7 tháng 7 năm 2015 Ash Prime là phiên bản gốc của Ash có lượng shield, tốc chạy, cao hơn và thêm Naramon Pol.

Chú ý

  • Là 1 Prime warframe,Ash Prime có một nội tại đặc biệt khi đứng gần 1 Orokin Void Death Orb sẽ khiến nó giải phóng 1 luồng sóng 250 energy cho hắn và các đồng minh gần đó.Hiệu ứng này chỉ dùng được 1 lần trên mỗi Death Orb kể cả khi nó đã bị hủy trước đó.
  • Ash Prime có sẵn hơn 85 giáp (150 so với 65),hơn 25 Shield (125 so với 100 ở rank 0, 375 so với 300 ở rank 30 ),và hơn 0,05 tốc độ chạy (1,20 so với 1,15) khi so sánh với Ash thường.
  • Ash Prime là Frame Primed đầu tiên có 3 chỉ số nâng cao hơn phiên bản thường

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25,000
PrimeHelmet
1
PrimeChassis
1
PrimeSystems
1
OrokinCell64
1
Time: 72 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Helmet
Credits64
15,000
AlloyPlate64
150
NeuralSensor64
2
Salvage64
1000
Rubedo64
750
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Chassis
Credits64
15,000
Gallium64
3
NanoSpores64
1000
Rubedo64
400

Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15,000
ControlModule64
3
OrokinCell64
1
Salvage64
1000
Circuits64
500
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Drop Locations

Blueprint Lith S3 Uncommon (V)
Meso C1 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Helmet Meso N2 Uncommon (V)
Meso V4 Uncommon (V)
Neo N3 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Chassis Meso V2 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi B1 Common (V)
Systems Neo N5 Uncommon (V)
Axi N1 Rare (V)

Blueprint Lith S3 Uncommon (V)
Meso C1 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Helmet Meso N2 Uncommon (V)
Meso V4 Uncommon (V)
Neo N3 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Chassis Meso V2 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi B1 Common (V)
Systems Neo N5 Uncommon (V)
Axi N1 Rare (V)

Blueprint Lith S3 Uncommon (V)
Meso C1 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
Helmet Meso N2 Uncommon (V)
Meso V4 Uncommon (V)
Neo N3 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Axi N2 Uncommon (V)
Chassis Meso V2 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi B1 Common (V)
Systems Neo N5 Uncommon (V)
Axi N1 Rare (V)

Tower refers to the Orokin Void