FANDOM


ArtemisBow ArtemisBowIcon
ENERGY
35
KEY
4
Artemis Bow
Triệu hồi một cây cung có sức mạnh phi thường và bắn ra môt loạt mũi tên tàn phá.

Energy Drain Per Shot: 15

Sức mạnh:50 / 80 / 120 / 160 (sát thương cơ bản)
3 / 4 / 6 / 7 (mũi tên)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

 • Ivara sử dụng chiếc cung cao quý của mình thành vũ khí chính , cho phép nàng bắn ra một loạt 3 / 4 / 6 / 7 mũi tên hình quạt theo đường thẳng đứng. Mỗi mũi tên gây 50 / 80 / 120 / 160 sát thương cơ bản nó sẽ được tăng thêm bởi 1.5x sát thương nhân lên. Giữ nút bắn (mặc định LMB) sẽ dần định hướng lại loạt mũi tên bắn ra theo chiều ngang khi bắn. Mỗi mũi tên có 20% cơ hội gây status, 25% critical chance, và 2x crit nhân lên.
  • Phân chia sát thương cơ bản là 14% Impact b.svg Impact, 80% Puncture b Puncture, và 6% Slash b.svg Slash.
  • Sát thương cơ bản ảnh hưởng bởi Power Strength, trong khi sát thương nhân lên và số lượng mũi tên thì không.
  • Artemis Bow cũng bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng bow modsrifle mods bao gồm:
  • Tấn công bằng charge sẽ chỉ định hướng lại lọat tên bắn của Artemis Bow không thay đổi tốc độ bay của đường đạn hoặc sát thương. Tốc độ charge ảnh hưởng bởi các mod fire rate.
  • Mỗi mũi tên có chỉ số bắn xuyên ban đầu ảnh hưởng bởi mod bắn xuyên.
 • Khi Artemis Bow đang hoạt động, mỗi phát bắn sẽ tốn 15 năng lượng. Artemis Bow sẽ kết thúc nếu năng lượng của Ivara giảm xuống dưới lượng năng lượng 1 phát bắn hoặc dừng kĩ năng bằng cách nhấn nút kĩ năng một lần nữa (mặc định 4).
 • Tấn công cận chiến không thể được sử dụng khi Artemis Bow đang hoạt động.
 • Sử dụng nút bắn phụ sẽ khiến Artemis Bow lập tức bắn ra loại mũi tên đang được sử dụng từ Quiver. Nếu được dùng để bắn mũi tên từ Quiver, Artemis Bow chỉ bắn ra một mũi tên, và mỗi mũi tên sẽ tốn lượng dùng của kĩ năng Quiver.
 • Mũi tên của Artemis Bow có thể được điều khiển bằng Navigator. Chỉ một mũi tên được chọn ngẫu nhiên để điều khiển bằng tay.

 • Với đa số GrineerCorpus chúng sẽ đứng thắng, nên bắn Artemis Bow không charge bắn một loạt mũi tên theo chiều dọc cho phép gây một lượng sát thương lớn nhất có thể và đảm bảo tất cả các mũi tên bắn từ Artemis Bow sẽ trúng vào kẻ địch. Thêm vào đó, cũng có cô hội cao tạo headshot, nâng cao hơn khả năng sát thương.
  • Do tính chất xòe ra của cú bắn, Artemis Bow gây sát thương cao hơn khi ở phạm vi gần , giống như sử dụng shotgun rất có ích để gây một lượng sát thương lớn lên các nhóm heavy như TechsBombards.
 • Bắn khi charge đầy đủ sẽ bắn ra loạt tên theo hướng ngang là ý tưởng để hạ guc một loạt kẻ địch đi theo nhóm hoặc kẻ địch di chuyển nhanh.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng kích hoạt 8.75 năng lượng và lượng tốn mỗi phát bắn 3.75 năng lượng.
  • Không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Range không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
  • Giảm sát thương cơ bản xuống 64.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương cơ bản lên 478.4.
  • Tăng lượng năng lượng kích hoạt 54.25 năng lượng và lượng dùng mỗi phát bắn 23.25 năng lượng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên