FANDOM


Armored Agility là một Nightmare mod tăng Sprint speedarmor của Warframes.

Thông số

Rank Sprint Speed Armor Điểm Mod Conclave
0 +2.5% +7.5% 6 C8
1 +5.0% +15.0% 7 C8
2 +7.5% +22.5% 8 C11
3 +10.0% +30.0% 9 C14
4 +12.5% +37.5% 10 C17
5 +15.0% +45.0% 11 C20

Cách lấy

  • Armored Agility có thể nhận được từ phần thưởng ngẫu nhiên sau khi hoàn thành Nightmare Mode. Mod cũng đôi khi được đưa lên làm phần thưởng Alert.
  • Mod này cũng có sẵn trong gói 4300 Platinum trên website và lấy được sau khi mua.

Ngoài lề

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Sprint Boost, một aura mod tăng sprint speed.
  • Rush, một mod khác cũng tăng sprint speed.
  • Steel Fiber, một mod khác cũng tăng armor.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên