FANDOM


Argon Scope là mod Rifle hiếm tăng Critical chance trong khi ngắm sau khi headshot trong một thời gian ngắn .

Chỉ số

Rank Critical Chance Duration Cost Conclave
0 +22.5% 1.5s 2 C1
1 +45% 3s 3 C1
2 +67.5% 4.5s 4 C1
3 +90% 6s 5 C1
4 +112.5% 7.5s 6 C1
5 +135% 9s 7 C1

Ghi chú

  • Argon Scope sẽ kích hoạt dựa vào headshot, ví dụ bất kì vũ khí nào bắn vào đầu kẻ địch, cho dù mục tiêu còn sống hay không.
    • Headshot sẽ làm mới lại bộ đếm thời gian của Argon Scope.
    • Phát headshot đầu tiên kích hoạt hiệu ứng sẽ có crit chance áp dụng vào trước khi lượng sát thương được tính vào cho đường đạn bắn ra đó.
  • Nếu được kích hoạt, Argon Scope sẽ hiện biểu tượng đếm thời gian bên cạnh UI máu của người chơi , và Warframe trong một thời gian ngắn sẽ được bao quanh bằng một rải ruy băng năng lượng sáng chói.
  • Có thể dùng cùng với Point StrikeCritical Delay để tăng thêm Crit chance.

Media

  • Rank 4 has a few unnecessary decimals.

Patch History

Xem thêm

Bản mẫu:AcolyteModsNav

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên