FANDOM


3-0
XArbiters of Hexis
  • Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất định cho các Syndicates khác .

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 Maxim (Chấp hành sư) Loki Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Crusader (Thập tự đoàn) Bo Prime Handle 200.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Lawful (Luật sư) Orokin Reactor 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi năng lượng <Lớn> cho đồng đội
2 Authentic (Chấp hành giả) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Principled (Người biết luật) 2 Neural Sensors 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Lính mới) 500 Nano Spores 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
-- Neutral (Trung lập) Forma 50.000 Credits <không có>
-1 Deceiver (Lừa lọc) Orokin Reactor 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Corrupted Lancer
-2 Fraud (Gian trá) <không có> <không có> Bị săn bởi 1 đoàn Eximus Corrupted Lancer

Phần thưởng

Arbiters Reward

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên