FANDOM


Apex Predator là mod độc quyền của PvP rifle mod khiến cho mục tiêu bị đánh tạm thời hiện lên trên minimap.

Chỉ số

Rank Seconds Cost Conclave
0 +1 2 C?
1 +2 3 C?
2 +3 4 C?
3 +4 5 C?
4 +5 6 C?
5 +6 7 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt rank Mistral từ Conclave Syndicate với giá ReputationLargeBlack‍10,000.

Ghi chú

  • Tracking Shot giống như phiên bản trước phát hành của mod này. Bản "Gốc" có cùng hiệu ứng, nhưng thời gian dài hơn và sức chứa nhỏ hơn.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên