FANDOM


Không nên nhầm lẫn với Antitoxin (Gear) dùng trong nhiệm vụ Sabotage trên Earth.

Antitoxin tăng khả năng kháng Toxin trong máu của Warframe.

Chỉ số

Rank Value True Value Cost Conclave
0 +7.5% 5% 4 C3
1 +15% 10% 5 C3
2 +22.5% 15% 6 C6
3 +30% 20% 7 C9
4 +37.5% 25% 8 C12
5 +45% 30% 9 C15

Trị số thực

[1] Vì Tenno Flesh đã vốn dễ bị tổn thương khi chống lại Toxin b Toxin damage, lượng giảm sát thương tương đối thực tế thấp hơn só với mô tả của của nó. Lý do là bởi vì Flesh bẩm sinh yếu với sát thương Toxin b Toxin nó sẽ thêm 50% lượng sát thương, qua đó nhận 150% sát thương từ các nguồn Toxin b Toxin.

Do đó bằng cách sử dụng mod Antitoxin để giảm sát thương từ Toxin b Toxin với 45 phần trăm điểm, không hẳn là 45%, mà là giảm một khoảng từ 150% xuống 105% sát thương, nó quyết định công thức trị số thực của Antitoxin là:

True Value = Value × 2 ÷ 3

Ghi chú

  • Mod này có thể dùng để giảm hiểu ứng sát thương độc của Toxic Ancient khi chạm vào chúng. Nó cũng giảm DoT hiệu ứng proc độc có thể xảy ra khi tiếp xúc với chúng.
  • Trong PvP mod này có thể dùng để giảm hiệu lực của Torid, Acrid, và độc của Mire. Cũng có thể giảm sát thương từ các vũ khí mod các mod Toxin .
  • Sortie có thể có kẻ địch được mod độc nếu được chỉ định.

Khác

  • Mod này đã từng "Rare" trước Update 10.2.
    • Sự thay đổi thành hiếm này có thể là tình cờ vì nó không được đề cập trong patch note, tuy nhiên tỷ lệ "Rare" có thể là tình cờ vì xem xét thực tế thì các mod kháng khác hoặc là "Uncommon" hoặc là "Common".
  • Mod này miêu tả kiểu cũ của Toxic Ancient.

Gallery

Patch History

See also

References


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên