FANDOM


Alloy Armor (giáp hợp kim) là 1 loại giáp cao cấp của Grineer. Cũng có chức năng giống với Ferrite Armor. Alloy armor thường xuyên thấy được các quân lính hạng nặng tinh nhuệ sử dụng, ví dụ như Napalm và Bombard

Đặc điểm

-Điểm yếu :

- Kháng :

Những mục tiêu sử dụng loại này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên