FANDOMAgility Drift là một Exilus mod làm giảm tổn thương khi trên không và giảm Độ chính xác của kẻ địch khi ngắm bắn người chơi.

Thông số

Rank DMG giảm trên không Tránh đạn Điểm mod Conclave
0 -2% +1% 4 C1
1 -4% +2% 5 C1
2 -6% +3% 6 C1
3 -8% +4% 7 C2
4 -10% +5% 8 C2
5 -12% +6% 9 C3

Cách lấy

Lưu ý

  • Evasion đề cập đến khả năng nội tại làm giảm độ chính xác của kẻ địch khi tấn công người chơi.

Xem thêm

  • Aviator, một mod cũng làm giảm tổn thương khi người chơi đang trên không.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên