FANDOM


AlternateArrowSkinsBundle

Một bộ sưu tập các mũi tên độc đáo thích hợp với tất cả các loại cung.

—Miêu tả trong game

Gói Adventus Arrow Collection bao gồm các vật phẩm sau đây với giá mua lẻ được ghi kế bên:

Cách sở hữu

Cả gói mũi tên này có thể mua tại Market với giá 50‍ Platinum64 ở tại mục Bundles. Mỗi skin có thể mua lẻ tại mục Primary Skins tại tab Weapons.

Cách sử dụng

Các skin này có thể trang bị như vật phẩm trang trí với tất cả các vũ khí thuộc dòng cung tại mục Attachments ở tab Appearance.

Ghi chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên