FANDOM


AccelerantModU15 Overheat
ENERGY
50
KEY
2
Accelerant
Choáng kẻ địch với chất xúc tác mạnh mẽ. Tăng tất cả các sát thương lửa gây ra.
Sức mạnh:1.5x / 1.75x / 2x / 2.5x (sát thương nhân lên)
50% (tốc độ cast cộng thêm)
Thời gian:30 s
Khoảng cách:8 / 12 / 15 / 20 m

 • Ember phát ra một làn sóng xúc tác, khiến cho kẻ địch choáng trong một thời gian ngắn trong vòng bán kính 8 / 12 / 15 / 20 mét. Chống lại kẻ địch bị ảnh hưởng, tất cả sát thương Heat b Heat gây lên sẽ được nhân lên 150% / 175% / 200% / 250%. Đối với Ember, tốc độ cast tăng lên tới 50%. Chất xúc tác tồn tại đến tận 30 giây.
  • Sát thương nhân lên ảnh hưởng bởi Power Strength. Tốc độ cast cộng thêm thì không.
  • Chất xúc tác gây choáng kẻ địch trong 5 giây, dựa vào kẻ địch; chiều dài gây choáng thì không ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Buff tốc độ cast Accelerant chỉ ảnh hưởng đến người cast, và ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Khoảng cách ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Công thức tính thời gian cast là :
  • Thời gian cast = Thời gian cơ bản ÷ (1 + Tốc độ cộng thêm)
  • Ở max rank, giảm thời gian cast là khoảng ~33%:
   • Thời gian cast = Thời gian cơ bản ÷ (1 + 0.5)
   • = Thời gian cơ bản ÷ (3/2)
   • = Thời gian cơ bản × (2/3)
  • Tốc độ cast của animation không thay đổi, kĩ năng chỉ bị ảnh hưởng sớm hơn sự tách biệt của animation.[khả năng là lỗi]

FlashAccelerantMod
Bài viết chính: Flash Accelerant

Flash AccelerantWarframe Augment Mod dành cho Ember cho phép Accelerant tăng tốc độ cast kĩ năng và cung cấp thêm sát thương Heat b Heat cho tất cả đồng minh trong khu vực.

Chỉ số

Rank Casting speed Fire damage Cost Conclave
0 +12.5% +12.5% 6 C5
1 +25% +25% 7 C5
2 +37.5% +37.5% 8 C8
3 +50% +50% 9 C10

 • Tất cả các kĩ năng khác của Ember ngoài bản thân kĩ năng này thì 3 kĩ năng kia sẽ hưởng lợi rất nhiều vì nó hoàn toàn gây sát thương Fire .
 • Kết hợp Accelerant với Banshee Sonar sẽ tăng rất lớn sát thương Lửa nếu ảnh hưởng lên các mục tiêumà vào trúng các vị trí được đánh dấu.
 • Kĩ năng này khiến kẻ địch rơi vào trạng thái "lửa gây choáng" ảnh hưởng 100% thời gian, nó có thể được sử dụng như là kĩ năng kiểm soát đám đông gây hoảng loạn, giống như Valkyr Warcry hoặc Banshee Sonic Boom.
 • Kĩ năng này đạt hiệu quả nhất khi kết hợp với loadout chuyên dành cho sát thương Fire .

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian buff tốc độ cats lên 84.6 giây.
  • Giảm bán kính xuống 6.8 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng dùng xuống 12.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian buff tốc độ cast kĩ năng xuống 12 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính lên 50 mét.
  • Giảm sát thương nhân lên xuống 100%.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương nhân lên lên 747.5%.
  • Tăng lượng năng lượng dùng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 21.75 giây.

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên