FANDOM


Abating Link là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Link của Trinity; làm giảm giáp của tất cả các kẻ địch được liên kết.

Thông số

Cấp độ Giảm giáp Hao phí Conclave
0 25% 6 C5
1 30% 7 C5
2 35% 8 C8
3 45% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Lượng giáp giảm gây ra bởi Abating Link được áp dụng sau khi hiệu ứng Corrosive Projection được áp dụng.
  • Lượng giáp giảm ảnh hưởng bởi Power Strength. Để giảm hoàn toàn giáp của toàn bộ mục tiêu liên kết, Power Strength cần phải tăng lên đến ít nhất là 223%.
SyndicateStandingWarframe Augments


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên